Haber bülteni

Online Satış Sözleşmesi

Bu sözleşme, Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin müşteriye etkinlik hizmetinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Yapı-Endüstri Merkezi, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR

Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.
Adres: Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. N:12/430 Fulya İstanbul
Vergi Dairesi: Boğaziçi Kurumlar
Vergi Sicil No: 9370014894

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. online hizmet satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri'nin Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’in web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme etkinlik ve/veya hizmetlerin gerçekleşmesi ile sona erer.

BİLDİRİMLER

Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti., müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin yapılacak her türlü bildirim için geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan ve kabul eder. Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış veya eksik olması ya da  güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve / veya zararlardan dolayı, müşteri Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’den hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

GÜÇLÜ ELEKTRİK İNŞAAT TARIM MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’İN SAĞLAYACAĞI HİZMETLER

Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti., müşterinin online başvuru esnasında talep ettiği etkinlik ve hizmetlerin belirtilen kalemler dahilinde ve talep edilen tarihin Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından müsait olması durumunda gerçekleşmesini sağlayacaktır. Tarih ve hizmetler hakkında Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti., müşteriyi bilgilendirecektir.


ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’in hizmetleri ile ilgili ücretleri ve tahakkuk edecek vergileri ödemeyi kabul eder. Ücretler, etkinlik tarihinden önce tamamlanacak şekilde peşin veya taksitle tahsil edilecektir.


MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN
GÜÇLÜ ELEKTRİK İNŞAAT TARIM MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’İN BELİRTİLEN HESABINA, BELİRLENECEK ÖDEME PLANI İLE YATIRACAĞINI TAAHÜT EDER.

Müşteri sözleşmeyi sözleşme tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) ile sonlandırabilir. Bu durumda, Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. Müşteri tarafından yapılmış bir ödeme var ise bu ödemeyi bilafaiz aynen iade edilecektir.
Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti., müşterinin ödeme planına uygun davranmaması durumunda, etkinliği ve verilen hizmetleri gerçekleştirmeme – durdurma, sözleşmeyi aynen ifa etmekten vazgeçme ya da  feshetmek  hakkını saklı tutar. Bu süre içerisinde Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmış hizmetler için Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’in geri ödeme sorumluluğu yoktur.
GÜÇLÜ ELEKTRİK İNŞAAT TARIM MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’İN SINIRLI SORUMLULUĞU

Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. müşteriye sağlanan hizmetlerin gerçekleşmesini sağlamak için gerekli çabayı sarf edecektir.
Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir hizmetin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’in sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin işbu sözleşmede ya da bilahare e-posta vs. yol ile müşteriye bildirilen toplam bedelini geçemez.
GÜÇLÜ ELEKTRİK İNŞAAT TARIM MAKİNELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. kayıtları geçerli delil sayılacaktır.

MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’den alacağı hizmetleri başka bir şahıs veya firmaya devredemez.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti., müşteriye etkinlik tarihinden 45 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.'eödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen hizmetler ile ilgili ücretler, müşteriye aynen iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede belirtilen şartları kısmen ya da tamamen ihlal etmesi durumunda, Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti., müşteriye sağlanan hizmetleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi aynen ifasından vazgeçebilir ya da feshedebilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti. hizmetlerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Konya (Beyşehir) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Beyşehir İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İşbu sözleşme, müşterinin onay butonunu tıklaması ile online olarak Güçlü Elektrik İnşaat Tarım Makineleri San. Tic. Ltd. Şti.’e ulaşmış ve onay günü itibariyle yürürlüğe girmiştir.